Analyse van overspraakmechanismen tussen volgsystemen in een CD-speler

Analyse van overspraakmechanismen tussen volgsystemen in een CD-speler – Schenk, Emile J.W.

Samenvatting

In een CD-speIer regelen twee servosystemen de radiele en vertikale positiefout, van uitleessysteem ten opzichte van plaat, naar een minimum. Tussen deze servosystemen bestaan overspraakmechanismen, waardoor de interpretatie van meetresultaten complex is. Analyse van het systeem moet uitgevoerd worden door middel van metingen bij een werkende speier, omdat procesverstoring de overspraakmechanismen verandert.

Dit rapport beschrijft een nieuwe methode van systeemidentifikatie, waarbij met een aantal eenvoudig te meten overdrachtsfunkties een model gevormd kan worden. Dit systeemmodel bevat, naast de twee servosystemen, optische overspraak van radieel naar vertikaal en mechanische overspraak in beide richtingen. AIle overdrachtsfunkties, inklusief de overspraakmechanismen, zijn gedefinieerd in dit model.

Het is mogelijk de optische overspraak elektrisch te kompenseren, het effekt hiervan op de systeemoverdrachten kan met het model geanalyseerd worden.

Abstract

Two servosystems control disc readout in a CD-player, the radial and vertical servosystem respectively. Crosstalk exists between these two systems which makes interpretation of measurements complex. If the system is to be accurately characterised, measurements must be performed on an undisturbed process (i.e. a working player), since altering the system in any way changes the cross-talk mechanisms.

This report describes a new method of system identification, in which a system model is defined by means of a number of simply measured transfer functions. In addition to the two servosystems, this system model consists of optical crosstalk from radial to vertical and mechanical crosstalk in both directions. All transfer functions, including cross-talk mechanisms, are defined in this model.

It is possible to electrically compensate optical cross-talk and the effect of this on the system transfer functions can readily be analysed using this model.

Analyse van overspraakmechanismen tussen volgsystemen in een CD-speler