CD 202 Revisie

Transformator op 240 zetten

Aansluitingen zoeken

Langer draadje

Voeding gereviseerd

Opnieuw gesoldeerd, was wel nodig

CDM-0 Voorzien van nieuwe elco’s

CDM-0 opnieuw gesoldeerd

Frontprint ingeblikt

UItgepakt

Nieuwe Elco’s , Schakelaars en Display, opnieuw gesoldeerd, diverse breukjes

Test test

DAC print

Servo Print

Even testen na het vervangen van elco’s…daarna alleen opnieuw solderen..

Servoprint opnieuw gesoldeerd

Nieuw Lampjes voor het front

Duurtesten maar